Mededelingen


Schaatsen VM4A

Op school zijn wij druk bezig met de voorbereiding op de PTA’s kort na de kerstvakantie.
Alleen al voor het vak Nederlands zijn er drie toetsmomenten. Het is een goed moment om deze week ook iets ontspannends te doen. De leerlingen hebben unaniem gestemd voor het plan om te gaan schaatsen.

Vrijdag 19 december vertrekken wij om 9.00 uur met het openbaar vervoer naar de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Rond 10.00 uur zullen wij daar aankomen. Deze activiteit duurt tot 12.00 uur en daarna keren wij weer huiswaarts.
Als uw zoon of dochter langer mag blijven en op eigen gelegenheid naar huis gaat, dan verzoek ik u onderstaand formulier in te vullen.

De toegangsprijs wordt door school betaald, de leerlingen moeten zelf voor een vervoersbewijs zorgen. Voor wie geen kunst-, ijshockeyschaatsen of noren heeft, deze zijn te huur voor €5.

Vinkeveen

Wilgenknotdag MM2C

In het kader van maatschappelijke stage gaan alle 2e klassen een dag wilgenknotten in de regio. Met zagen, ladders en tangen gaan zij aan de slag om de wilgen kort te wieken.

Donderdag 15 januari is het zover voor MM2C! In de informatiebrief leest u hierover meer informatie.

Mijdrecht

Aangepaste bustijden a.s. vrijdag

Bus van Asselt

De bustijden voor aanstaande vrijdag (19-12-2014) zijn gewijzigd.

De bussen vertrekken op de volgende tijden:

  • 13:45 vanuit Mijdrecht
  • 12:15 vanuit Vinkeveen
MijdrechtVinkeveen

Eindexamencijfers per school (door RTL Nieuws)

RTL Nieuws heeft op basis van de laatste eindexamencijfers per school berekend welke scholen goed presteren, en welke scholen juist niet. Op de website van RTL Nieuws zijn de resultaten van middelbare scholen vertaald naar een rapportcijfer. Hierbij is vooral gekeken naar de vraag of scholen op alle vakken boven het minimum scoren. Scoort een school hoog, dan zijn de cijfers van de leerlingen goed. Scoort een school laag, dan zijn die resultaten minder. Ook al zeggen cijfers niet alles over de kwaliteit van de school, het VLC is content met de rapportcijfers die voor onze school uitgedeeld zijn:

  • mavo: 8,7
  • havo: 8,8
  • atheneum: 7

U kunt deze en de gegevens van andere scholen bekijken op de website van RTL Nieuws door op de volgende link te klikken.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bekijk-hoe-jouw-school-scoort-op-de-eindexamens

MijdrechtVinkeveen

Goededoelenactie VeenLanden College 2014

jorick


Een mooie kerst voor Jorick en zijn familie, zou dat niet geweldig zijn?

Kerstactie van het VeenLanden College:
Op 7 juli 2013 veranderde het leven van Jorick Brosky en zijn familie en vrienden voorgoed. Hij bracht de middag door bij Klinkhamer, een bekend ontmoetingspunt voor alle jongeren uit de omgeving. Bij een noodlottige duik raakte hij verlamd. Jorick heeft een enorme vechtlust maar kan niet zonder hulp, jouw hulp!

Zijn familie heeft een stichting opgericht en zamelt geld in om hem te ondersteunen bij zijn doel: zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Het is zijn droom een behandeling in het buitenland te kunnen ondergaan. Dat zou een verbetering kunnen geven, maar het wordt niet vergoed door de zorgverzekering en kost heel veel geld.

Het VeenLanden College wil zich tijdens deze kerstperiode sterk maken voor Jorick en deze stichting. Leerlingen en personeel zullen klassikaal en individueel acties ontwikkelen. Zo kunnen er oude mobieltjes en lege flessen ingeleverd worden bij de conciërges. Bij de oudergespreksavonden staan er collectebussen en er kan ook gedoneerd worden op bankrekeningnummer NL08 RABO 0392 3511 37 ten name van het VeenLanden College Mijdrecht onder vermelding van Jorick Brosky.

Alle nieuwsberichten en acties zijn terug te vinden op een speciaal daarvoor ingerichte pagina.

MijdrechtVinkeveen

VLC Talentenjacht 2015

IMG_2282

De voorronde van de talentenjacht 2015 komt eraan! Wil je mee doen, maar heb je je nog niet ingeschreven, doe dat dan NU! Dat kan door het bijgesloten inschrijfformulier in te leveren.

Wij zijn op zoek naar HET talent van het VeenLanden College! Heb jij een talent en wil je het met iedereen delen, schrijf je dan in voor het te laat is. Wij zijn erg benieuwd wat voor talenten er dit jaar voorbij gaan komen.Wees creatief. Kun je dansen, zingen, toneelspelen, turnen, acro, een muziekinstrument bespelen of iets anders heel leuk of goed, zoals presenteren? Laat het zien op de VLC talentenjacht! Het kan alleen of samen of met een groep!

Het inschrijfformulier moet vóór de kerstvakantie ingeleverd zijn, want de vrijdag na de kerstvakantie (9 januari 2015)  is de voorronde!!! We hopen dat jij ook meedoet!

MijdrechtVinkeveen

Herinnering inschrijven DELF groep 2A

Ook dit schooljaar biedt het VLC de mogelijkheid om een internationaal erkend diploma Frans te behalen, het DELF (Diplôme d’études en langue française).

Vanaf januari 2015 zal er een DELF A2 groep gevormd worden. Hiervoor komen leerlingen uit de derde klas in aanmerking. Je kunt je vanaf nu tot uiterlijk vrijdag 19 december a.s. voor deze groep inschrijven. Indeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie, klik hier.

Mijdrecht