Mededelingen


Informatie laatste schoolweken

Klik op de betreffende onderstaande link voor informatie over de laatste schoolweken:

Voor de locatie Vinkeveen:

Voor de locatie Mijdrecht:

MijdrechtVinkeveen

Inleveren schoolboeken schooljaar 2014-2015

Dinsdag 7 juli a.s. kunnen de schoolboeken van de firma Van Dijk op school ingeleverd worden.

 • Voor informatie over het inleveren op de locatie Mijdrecht, klik hier.
 • Voor informatie over het inleveren op de locatie Vinkeveen, klik hier.

Let op: zonder inleverformulier kunnen de schoolboeken op school niet ingeleverd worden. Dit (persoonlijke) formulier wordt door de firma Van Dijk aan je gemaild.

MijdrechtVinkeveen

Bestellen schoolboeken schooljaar 2015-2016

Voor het nieuwe schooljaar kan je met ingang van 1 juli a.s. je boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie.

 • Voor de informatiebrief voor de locatie Vinkeveen, klik hier.
 • Voor de informatiebrief voor de locatie Mijdrecht, klik hier.
 • Voor aanvullende informatie over de grafische rekenmachine voor leerlingen in klas havo 4 en atheneum 4, klik hier.
 • Voor de informatiefolder “alles over je boekenpakket” van de firma Van Dijk, klik hier.

Met ingang van 1 oktober 2015 kunnen boeken alleen nog via school besteld worden.

MijdrechtVinkeveen

Voorlopige indeling werkweek toekomstige leerlingen klas H4/A4

De voorlopige indeling van de buitenlandreis voor toekomstige havo- en atheneum 4 leerlingen is bekend.

 • Dit is de voorlopige indeling.
 • Bij Rome en Tsjechië is geloot.
 • Het is gelukt om alle leerlingen bij de 1e of 2e keuze te plaatsen!
 • Na de zomervakantie volgt de definitieve indeling.
 • Aanbetaling volgt als de definitieve indeling bekend is.

Voor overzicht het klik hier.

Mijdrecht