Mededelingen


Slagingspercentages VeenLanden College

Onze leerlingen hebben het heel goed gedaan. Dankzij hun inzet en de hulp van de docenten zijn er hele mooie tot fantastische examenresultaten. In het overzicht vindt u de slagingspercentages voor de verschillende afdelingen.

R. van Tergouw,

rector

MijdrechtVinkeveen

VeLoCity schoolfeest 2015

Velocity 14-15.png

Na het grote succes van vorig jaar wordt dit jaar op vrijdag 3 juli a.s. de tweede editie van het VeLoCity schoolfeest gehouden! Het feest is voor alle leerlingen uit de klassen 1 t/m 6 van het VeenLanden College. Examenleerlingen zijn meer dan van harte welkom! Zo sluiten we gezamenlijk het schooljaar af.

 • Voor de informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s), klik hier.
 • Voor de informatiebrief voor de leerlingen, klik hier.
MijdrechtVinkeveen

Informatie/rooster toetsweek onderbouw – locatie Mijdrecht

Hieronder vindt u informatie over de toetsweek onderbouw – locatie Mijdrecht:

 • Er worden maximaal 2 toetsen op 1 dag gegeven.
 • De start van de toets “week” wordt bepaald door het aantal toetsen.
 • De brugklassen hebben tot en met donderdag 25/6, klas 2 tot en met dinsdag 23/6 en klas H3 en A3 tot en met maandag 22/6 les volgens het normale rooster.
 • Woensdag 1 juli het 1e lesuur met uitloop, het 2e uur worden gemiste toetsen van de toetsweek ingehaald.
 • Donderdag 2 juli 4e lesuur inzien toetsen onderbouw in aula Vinkeveen en via lokalenrooster in Mijdrecht. Docenten zijn dan aanwezig! Definitieve cijfers worden in magister ingevoerd.
 • Vrijdag 3 juli is de activiteitendag onderbouw en start de voorbespreking van de eindvergaderingen.

Voor het rooster van de toetsweek, ga naar roosters => bijzondere roosters Mijdrecht.

Mijdrecht

Informatie laatste schoolweken

Klik op de betreffende onderstaande link voor informatie over de laatste schoolweken:

Voor de locatie Vinkeveen:

Voor de locatie Mijdrecht:

MijdrechtVinkeveen

Eindactiviteiten – locatie Mijdrecht

Aan het eind van het schooljaar wordt er door de mentoren een eindactiviteit georganiseerd.

 • Op woensdag 1 juli a.s. staat er een klassenuitje gepland voor leerlingen in klas MM2B.
 • Op vrijdag 3 juli a.s. is er een klassenactiviteit georganiseerd voor leerlingen in klas havo 3 in Mijdrecht.
 • Op vrijdag 3 juli a.s. is er een mentoruitje georganiseerd voor leerlingen in klas mavo 3 in Mijdrecht.
Mijdrecht

Praktisch schoolexamen biologie klas H4

Op dinsdag 30 juni a.s. staat voor leerlingen in klas havo 4 met biologie in het vakkenpakket een praktisch schoolexamen biologie op het programma.

Voor de informatiebrief, klik hier.

Mijdrecht

Diploma-uitreiking examenleerlingen klas H5

De diploma-uitreiking voor klas havo 5 staat gepland op woensdag 1 juli a.s. in de aula van de locatie Mijdrecht:

 • ’s Middags is de diploma-uitreiking voor klas MH5A, MH5B en MH5C van 16.00 tot 17.30 uur.
 • ’s Avonds is de diploma-uitreiking voor klas MH5D, MH5E en MH5F van 19.30 tot 21.00 uur.

Voor de informatiebrief, klik hier.

Mijdrecht

Inleveren schoolboeken schooljaar 2014-2015

Dinsdag 7 juli a.s. kunnen de schoolboeken van de firma Van Dijk op school ingeleverd worden.

 • Voor informatie over het inleveren op de locatie Mijdrecht, klik hier.
 • Voor informatie over het inleveren op de locatie Vinkeveen, klik hier.

Let op: zonder inleverformulier kunnen de schoolboeken op school niet ingeleverd worden. Dit (persoonlijke) formulier wordt door de firma Van Dijk aan je gemaild.

MijdrechtVinkeveen

Bestellen schoolboeken schooljaar 2015-2016

Voor het nieuwe schooljaar kan je met ingang van 1 juli a.s. je boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie.

 • Voor de informatiebrief voor de locatie Vinkeveen, klik hier.
 • Voor de informatiebrief voor de locatie Mijdrecht, klik hier.
 • Voor aanvullende informatie over de grafische rekenmachine voor leerlingen in klas havo 4 en atheneum 4, klik hier.
 • Voor de informatiefolder “alles over je boekenpakket” van de firma Van Dijk, klik hier.

Met ingang van 1 oktober 2015 kunnen boeken alleen nog via school besteld worden.

MijdrechtVinkeveen

Voorlopige indeling werkweek toekomstige leerlingen klas H4/A4

De voorlopige indeling van de buitenlandreis voor toekomstige havo- en atheneum 4 leerlingen is bekend.

 • Dit is de voorlopige indeling.
 • Bij Rome en Tsjechië is geloot.
 • Het is gelukt om alle leerlingen bij de 1e of 2e keuze te plaatsen!
 • Na de zomervakantie volgt de definitieve indeling.
 • Aanbetaling volgt als de definitieve indeling bekend is.

Voor overzicht het  klik hier.

Mijdrecht