Mededelingen


Anglia-reis leerlingen klas 2 en 3

Van maandag 11 t/m donderdag 14 mei a.s. gaan 2e- en 3e-jaars Anglia-leerlingen op studiereis naar Engeland.

  • Voor het programma voor de studiereis van 2e-jaars Anglia leerlingen naar Grittleton, klik hier.
  • Voor het programma voor de studiereis van 3e-jaars Anglia leerlingen naar Oxford-London, klik hier.
Mijdrecht

Excursie aardrijkskunde/biologie klas H3/A3

Op maandag 18 mei, dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei a.s. vindt er voor de klassen havo 3 (locatie Mijdrecht en Vinkeveen) en atheneum 3 een excursie plaats naar de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Voor de informatiebrief, klik hier.

MijdrechtVinkeveen

Informatie rekentoets examenklassen

Schooljaar 2014-2015

Tussen 4 maart en 17 maart (mavo) en 11 maart en 24 maart (havo/atheneum) is de rekentoets afgenomen.De toets is een verplicht onderdeel van het examen. Als je deze toets met een onvoldoende afrondt is er een tweede mogelijkheid om de toets wel met een voldoende af te ronden in de herkansingsperiode. De herkansingsperiode loopt van 28 mei tot 9 juni.

  • Voor de informatiebrief over de rekentoets, klik hier.
  • Voor de informatiebrief over de uitslagen van de rekentoets, klik hier.

Schooljaar 2015-2016

De rekentoets maakt deel uit van de zak- en slaagregeling van het examen 2015-2016. In december 2014 heeft de Tweede Kamer besloten een aantal wijzigingen in deze regeling aan te brengen.

Voor de betreffende informatiebrief, klik hier.

MijdrechtVinkeveen

Wijziging data herkansingen CE klas VM4/MM4

De data voor het tweede tijdvak zijn bekend geworden en corresponderen niet met de data die aan leerlingen in klas mavo 4 al eerder door ons doorgegeven zijn. Onze excuses hiervoor. Voor de informatiebrief met vermelding van de juiste herkansingsdata, klik hier.

Binnenkort ontvangen de leerlingen een boekje met alle informatie omtrent de eindexamens.

MijdrechtVinkeveen