Mededelingen


Sportmiddag leerlingen van groep 8

briefkant1

Woensdag 5 november a.s. wordt er voor leerlingen van groep 8 in de sportzalen van het VeenLanden College – locatie Mijdrecht een wervelende sportmiddag georganiseerd.

Wil je meedoen, geef je dan vóór 1 november a.s. op via www.veenlandencollege.nl/sportmiddag o.v.v. je naam, basisschool en woonplaats. Zorg dat je er bij bent!

MijdrechtVinkeveen

Sportdag leerlingen klas A5

Donderdag 30 oktober a.s. gaan leerlingen van klas atheneum 5 skiën/snowboarden in de grootste skihal van Europa in Duitsland. Voor informatie, klik hier.

Mijdrecht

Excursie gs leerlingen klas VM3/MM3

Donderdag 30 oktober a.s. gaan de leerlingen van klas mavo 3 van de locatie Vinkeveen en vrijdag 31 oktober a.s. de leerlingen van klas mavo 3 van de locatie Mijdrecht op excursie naar kamp Vught. Voor informatie, klik hier.

MijdrechtVinkeveen

Werkweek leerlingen klas H4/A4

Van 10 t/m 14 november a.s. gaan leerlingen van klas havo 4 en atheneum 4 in Mijdrecht op werkweek. Meer informatie over deze werkweek kunt u vinden in het informatieboekje werkweek klas H4/A4 en het indelingsoverzicht werkweek klas H4/A4.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze mailen aan de coördinator buitenlandreizen, mevrouw I. de Bock (bck@hetvlc.nl).

Voor de informatiebrieven over de werkweken, klik op de betreffende onderstaande link:

Mijdrecht

Projectweek onderbouw

Van maandag 10 t/m vrijdag 14 november a.s. wordt er voor leerlingen in de klassen 1 t/m 3 een projectweek georganiseerd.

Voor informatie over de brugklassen – locatie Mijdrecht en de 2e klassen – locatie Mijdrecht en Vinkeveen, klik hier.

MijdrechtVinkeveen

Beroepenoriëntatiedagen leerlingen klas VH3/MH3

Omdat vervolgopleidingen eisen stellen aan het profiel of aan de vakken in de vrije ruimte is het nodig dat er vooraf goed nagedacht wordt over deze keuze. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan LoopbaanOriëntatieBegeleiding (LOB). Vanwege de positieve ervaringen uit de voorgaande schooljaren zullen alle havo 3 leerlingen meedoen aan twee meeloopdagen.

  • Voor de informatiebrief voor de locatie Vinkeveen, klik hier.
  • Voor de informatiebrief voor de locatie Mijdrecht, klik hier.
MijdrechtVinkeveen

Oriëntatie vervolgopleiding leerlingen klas VM4/MM4

Dit jaar zit uw zoon of dochter in mavo 4. Uw zoon of dochter moet zich voor 1 april 2015 inschrijven voor vervolgonderwijs. Oriëntatie op het vervolgonderwijs is daarom belangrijk. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden, waarvan het bezoeken van open dagen een zeer belangrijke is. In de link onderaan de informatiebrieven vindt u een overzicht van de open dagen in het schooljaar 2014-2015 van de scholen die door onze leerlingen het meest gekozen worden.

Het VeenLanden College begeleidt leerlingen die op de eigen school willen doorstromen naar de havo. Mocht dit gelden voor uw zoon of dochter, dan wordt hierover uitleg gegeven:

  • op de locatie Mijdrecht op maandag 17 november a.s. tijdens de grote pauze in lokaal 0.06. Voor de informatiebrief, klik hier.
  • op de locatie Vinkeveen op donderdag 13 november a.s. tijdens de grote pauze in lokaal 0.03. Voor de informatiebrief, klik hier.

Het is belangrijk dat alle leerlingen die meer willen weten over de havo hierbij op het VLC aanwezig zijn.

MijdrechtVinkeveen

Toetsweek klassen 1 t/m 3

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 november a.s. organiseren we voor leerlingen in de klassen 1 t/m 3 van beide locaties een toetsweek.

Locatie Mijdrecht

  • Voor informatie over de toetsweek, klik hier.
  • Aanvullende informatie over het rooster kunt u vinden bij bijzondere roosters.
MijdrechtVinkeveen
Mededelingen archief