Mededelingen


Bekendmaking klassenindeling schooljaar 2015-2016

Vanaf vrijdag 10 juli tot en met zondag 23 augustus a.s. is Magister niet bereikbaar. Op maandag 24 augustus a.s. wordt Magister weer open gezet en kunnen leerlingen zien in welke klas ze geplaatst zijn. Dit geldt voor leerlingen in de onder- en in de bovenbouw van de locatie Mijdrecht.

 

Woensdag 19 augustus a.s. ontvangt u per mail informatie over de introductiedag(en). Deze informatie zal ook op de website worden geplaatst.

Mijdrecht

Extra biologie boek leerlingen in klas MA4

Voor het vak biologie in de bovenbouw maken de leerlingen gebruik van de methode 10 voor biologie. De methode 10 voor biologie is een geheel digitale methode.Ondanks dat de methode op zichzelf meer dan voldoende voorziet in de benodigde kennis ter voorbereiding van het examen, is in de afgelopen jaren gebleken dat leerlingen het fijn vinden om toch een papieren handboek te hebben waaruit geleerd kan worden. Wij als sectie biologie willen alle leerlingen dan ook aanraden dit boek te kopen.

Voor de informatiebrief, klik hier.

Mijdrecht

Introductiedagen/start schooljaar 2015-2016

Voor informatie over de start/introductiedagen van het volgende schooljaar kunt u klikken op de betreffende onderstaande link:

Locatie Mijdrecht:

Locatie Vinkeveen:

De overige informatiebrieven over de introductiedag(en) volgen z.s.m.

MijdrechtVinkeveen

Bestellen schoolboeken schooljaar 2015-2016

Voor het nieuwe schooljaar kan je met ingang van 1 juli a.s. je boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie.

  • Voor de informatiebrief voor de locatie Vinkeveen, klik hier.
  • Voor de informatiebrief voor de locatie Mijdrecht, klik hier.
  • Voor aanvullende informatie over de grafische rekenmachine voor leerlingen in klas havo 4 en atheneum 4, klik hier.
  • Voor de informatiefolder “alles over je boekenpakket” van de firma Van Dijk, klik hier.

Met ingang van 1 oktober 2015 kunnen boeken alleen nog via school besteld worden.

MijdrechtVinkeveen

Voorlopige indeling werkweek toekomstige leerlingen klas H4/A4

De voorlopige indeling van de buitenlandreis voor toekomstige havo- en atheneum 4 leerlingen is bekend.

  • Dit is de voorlopige indeling.
  • Bij Rome en Tsjechië is geloot.
  • Het is gelukt om alle leerlingen bij de 1e of 2e keuze te plaatsen!
  • Na de zomervakantie volgt de definitieve indeling.
  • Aanbetaling volgt als de definitieve indeling bekend is.

Voor overzicht het klik hier.

Mijdrecht

Diploma-uitreiking DELF-examen

De sectie Frans is zeer blij en trots te kunnen melden dat alle leerlingen geslaagd zijn voor hun DELF-examen dat in juni heeft plaats gevonden. Na de zomervakantie wordt de diploma-uitreiking georganiseerd. Voor de informatiebrief, klik hier.

Félicitations et bonnes vacances!

Mijdrecht