Mededelingen


Informatie rekentoets examenklassen

Schooljaar 2014-2015

Tussen 4 maart en 17 maart (mavo) en 11 maart en 24 maart (havo/atheneum) is de rekentoets afgenomen.De toets is een verplicht onderdeel van het examen. Als je deze toets met een onvoldoende afrondt is er een tweede mogelijkheid om de toets wel met een voldoende af te ronden in de herkansingsperiode. De herkansingsperiode loopt van 28 mei tot 9 juni.

  • Voor de informatiebrief over de rekentoets, klik hier.
  • Voor de informatiebrief over de uitslagen van de rekentoets, klik hier.

Schooljaar 2015-2016

De rekentoets maakt deel uit van de zak- en slaagregeling van het examen 2015-2016. In december 2014 heeft de Tweede Kamer besloten een aantal wijzigingen in deze regeling aan te brengen.

Voor de betreffende informatiebrief, klik hier.

MijdrechtVinkeveen

Wijziging data herkansingen CE klas VM4/MM4

De data voor het tweede tijdvak zijn bekend geworden en corresponderen niet met de data die aan leerlingen in klas mavo 4 al eerder door ons doorgegeven zijn. Onze excuses hiervoor. Voor de informatiebrief met vermelding van de juiste herkansingsdata, klik hier.

Binnenkort ontvangen de leerlingen een boekje met alle informatie omtrent de eindexamens.

MijdrechtVinkeveen