Mededelingen


1e week brugklassen Vinkeveen

Deze week zijn de oriëntatiedagen begonnen. De leerlingen leren niet alleen het gebouw goed kennen, maar ook hun medeleerlingen, de docenten en het andere personeel. Ook leren ze op een speelse manier hoe de gang van zaken op een middelbare school is. Wij gaan ervan uit dat ze zich aan het eind van de week een beetje thuis voelen op school, zodat zij vol vertrouwen hun eerste lesdag op vrijdag aanstaande tegemoet kunnen zien.

Meer informatie kunt u vinden in bijgesloten informatiebrief.

Vinkeveen

Info over rooster

Het vakkenaanbod op het VLC is de laatste jaren gegroeid om beter te kunnen aansluiten bij de interesses en behoeften van leerlingen. Zo beginnen we dit jaar met sportklassen in de brugklas, wordt Anglia nu ook in atheneum 5 aangeboden, staat Delf (de Franse variant van Anglia) voor meer klassen open en groeit de school tegen de verwachting in (wat zorgt voor een vol gebouw in Mijdrecht). Die ontwikkelingen stellen hogere eisen aan het rooster dat elk jaar gemaakt moet worden. Maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen in de toenemende complexiteit van het rooster

Onze roostermaker wees ons er kort geleden op dat alle eisen die we aan het rooster stellen steeds moeilijker met elkaar te verenigen zijn, waardoor er oplossingen gezocht moeten worden die niet voor alle betrokkenen (docenten én leerlingen) goed uitpakken. Er is deze week een voorlopig rooster gepubliceerd, dat voor een aantal klassen/groepen en docenten niet ideaal is. A.s. maandag wordt er een aangepast rooster bekend gemaakt, dat een aantal verbeteringen laat zien. Eind september wordt een definitief rooster gepubliceerd. Het streven is om dan de grootste knelpunten in het huidige rooster aangepakt te hebben. Het zou kunnen betekenen dat het definitieve rooster aanzienlijk afwijkt van het huidige.
Ik hoop dat ik u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd heb.

Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

Drs. Ruud van Tergouw,
rector

MijdrechtVinkeveen

Bestellen schoolboeken schooljaar 2015-2016

Voor het nieuwe schooljaar kan je met ingang van 1 juli a.s. je boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie.

  • Voor de informatiebrief voor de locatie Vinkeveen, klik hier.
  • Voor de informatiebrief voor de locatie Mijdrecht, klik hier.
  • Voor aanvullende informatie over de grafische rekenmachine voor leerlingen in klas havo 4 en atheneum 4, klik hier.
  • Voor de informatiefolder “alles over je boekenpakket” van de firma Van Dijk, klik hier.

Met ingang van 1 oktober 2015 kunnen boeken alleen nog via school besteld worden.

MijdrechtVinkeveen