Mededelingen


Excursie en practicum biologie klas M3

Op donderdag 28 mei a.s. zullen de mavo 3 leerlingen uit Vinkeveen en op maandag 1 juni a.s. de mavo 3 leerlingen uit Mijdrecht, die het vak biologie in hun pakket hebben, op excursie gaan naar de Bosdijk. De excursie wordt beoordeeld als een PTA onderdeel.

Voor de informatiebrief, klik hier.

MijdrechtVinkeveen

Werkweek toekomstige H4/A4 leerlingen schooljaar 2015-2016

In de vierde klas van de havo of het atheneum gaan leerlingen op werkweek – een ervaring die je nooit meer vergeet! Ben jij een toekomstige havo 4 of atheneum 4 leerling, dan kun je je nu inschrijven voor de werkweek naar Londen, Parijs, Berlijn, Rome of Tsjechië (in de week van 9 t/m 13 november 2015).

  • Voor het inschrijfformulier, klik hier. De uiterlijke inleverdatum is vrijdag12 juni a.s.
  • Voor het informatieboekje werkweek 2e fase, klik hier.
MijdrechtVinkeveen

Informatie rekentoets examenklassen

Schooljaar 2014-2015

Tussen 4 maart en 17 maart (mavo) en 11 maart en 24 maart (havo/atheneum) is de rekentoets afgenomen.De toets is een verplicht onderdeel van het examen. Als je deze toets met een onvoldoende afrondt is er een tweede mogelijkheid om de toets wel met een voldoende af te ronden in de herkansingsperiode. De herkansingsperiode loopt van 28 mei tot en met 9 juni.

  • Voor de informatiebrief over de rekentoets, klik hier.
  • Voor de informatiebrief over de uitslagen van de rekentoets, klik hier.

Voor het rooster rekentoetsen/herkansing rekentoets (van 28 mei t/m 9 juni a.s.), ga naar rooster => bijzondere roosters Mijdrecht en/of Vinkeveen.

Schooljaar 2015-2016

De rekentoets maakt deel uit van de zak- en slaagregeling van het examen 2015-2016. In december 2014 heeft de Tweede Kamer besloten een aantal wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Voor de betreffende informatiebrief, klik hier.

MijdrechtVinkeveen

Praktisch schoolexamen biologie klas A4

Op vrijdag 5 juni a.s. gaan leerlingen van klas atheneum 4 met biologie in het vakkenpakket op excursie naar Artis in Amsterdam, waar ze een afsluitend praktisch schoolexamen zullen uitvoeren; “Diergedrag in Artis”.

Voor de informatiebrief, klik hier.

Mijdrecht

Praktisch schoolexamen biologie klas A5

Op vrijdag 12 juni a.s. gaan leerlingen van klas atheneum 5 met het vak biologie in het vakkenpakket op excursie naar de Hortus Botanicus in Amsterdam, waar ze een afsluitend praktisch schoolexamen zullen uitvoeren; “SE met z’n twee in de Hortus”.

Voor de informatiebrief, klik hier.

Mijdrecht

Wijziging data herkansingen CE klas VM4/MM4

De data voor het tweede tijdvak zijn bekend geworden en corresponderen niet met de data die aan leerlingen in klas mavo 4 al eerder door ons doorgegeven zijn. Onze excuses hiervoor. Voor de informatiebrief met vermelding van de juiste herkansingsdata, klik hier.

MijdrechtVinkeveen