Mededelingen


Lessen Engels mevrouw K. Platt

Voor informatie over de lessen Engels voor leerlingen in de klassen MA1B/MA2A/MA3B/MH2C/MH2D/MH3B/MC1A en MM3C, die les hebben van mevrouw K. Platt, klik hier.

Mijdrecht

Excursie ak leerlingen klas H5/A5

Maandag 27 oktober a.s. is er voor leerlingen in klas havo 5 en atheneum 5 met het vak aardrijkskunde in het vakkenpakket een excursie “Ruimte voor de rivier” georganiseerd. Voor meer informatie, klik hier.

Mijdrecht

Excursie ak leerlingen klas H5/A6

Dinsdag 28 oktober a.s. gaan leerlingen van de klassen havo 5 en atheneum 6 met het vak aardrijkskunde in het vakkenpakket op excursie naar Utrecht. Voor informatie, klik hier.

Mijdrecht

Excursie Leiden anw/gs/na klas A4

Dinsdag 28 oktober a.s. gaan alle leerlingen van klas atheneum 4 in Mijdrecht op excursie naar Leiden. De excursie wordt georganiseerd door de secties algemene natuurwetenschappen (anw), geschiedenis (gs) en natuurkunde (na) en maakt onderdeel uit van het PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting) en daarmee het examencijfer. Het is dus noodzakelijk dat de leerlingen op deze dag aanwezig zijn. Voor meer informatie, klik hier.

Mijdrecht

Sportdag leerlingen klas 3

Dinsdag 28 oktober a.s. is er voor leerlingen in de 3e klassen van beide locaties een keuzesportdag. Voor informatie en het indelingsoverzicht, klik hier.

MijdrechtVinkeveen

Werkweek leerlingen klas H4/A4

Van 10 t/m 14 november a.s. gaan leerlingen van klas havo 4 en atheneum 4 in Mijdrecht op werkweek. Meer informatie over deze werkweek kunt u vinden in het informatieboekje werkweek klas H4/A4 en het indelingsoverzicht werkweek klas H4/A4.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze mailen aan de coördinator buitenlandreizen, mevrouw I. de Bock (bck@hetvlc.nl).

Voor de informatiebrieven over de werkweken, klik op de betreffende onderstaande link:

Mijdrecht

Beroepenoriëntatiedagen leerlingen klas VH3/MH3

Omdat vervolgopleidingen eisen stellen aan het profiel of aan de vakken in de vrije ruimte is het nodig dat er vooraf goed nagedacht wordt over deze keuze. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan LoopbaanOriëntatieBegeleiding (LOB). Vanwege de positieve ervaringen uit de voorgaande schooljaren zullen alle havo 3 leerlingen meedoen aan twee meeloopdagen.

  • Voor de informatiebrief voor de locatie Vinkeveen, klik hier.
  • Voor de informatiebrief voor de locatie Mijdrecht, klik hier.
MijdrechtVinkeveen

Oriëntatie vervolgopleiding leerlingen klas VM4/MM4

Dit jaar zit uw zoon of dochter in mavo 4. Uw zoon of dochter moet zich voor 1 april 2015 inschrijven voor vervolgonderwijs. Oriëntatie op het vervolgonderwijs is daarom belangrijk. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden, waarvan het bezoeken van open dagen een zeer belangrijke is. In de link onderaan de informatiebrieven vindt u een overzicht van de open dagen in het schooljaar 2014-2015 van de scholen die door onze leerlingen het meest gekozen worden.

Het VeenLanden College begeleidt leerlingen die op de eigen school willen doorstromen naar de havo. Mocht dit gelden voor uw zoon of dochter, dan wordt hierover uitleg gegeven:

  • op de locatie Mijdrecht op maandag 17 november a.s. tijdens de grote pauze in lokaal 0.06. Voor de informatiebrief, klik hier.
  • op de locatie Vinkeveen op donderdag 13 november a.s. tijdens de grote pauze in lokaal 0.03. Voor de informatiebrief, klik hier.

Het is belangrijk dat alle leerlingen die meer willen weten over de havo hierbij op het VLC aanwezig zijn.

MijdrechtVinkeveen

Schrijf je in voor DELF

Ook dit schooljaar biedt het VeenLanden College de mogelijkheid om een internationaal erkend diploma Frans te behalen, het DELF (Diplôme d’études en langue française).

Wil jij deze uitdaging aangaan, schrijf je dan in:

  • voor de MB1/MB2 groep uiterlijk op vrijdag 12 september a.s.
  • voor de MA2 groep vanaf nu tot vrijdag 19 december a.s.

Voor meer informatie, klik hier.

Mijdrecht
Mededelingen archief