Heeft de school veel contact met mijn ouders?

Aan het begin van elk leerjaar is er een ouderavond waar ouders worden geïnformeerd over wat er tijdens het schooljaar te gebeuren staat. Tijdens die avond kunnen ze ook kennis maken met de mentor. Dan zijn er twee momenten in het jaar dat je ouders met vakdocenten kunnen spreken naar aanleiding van je resultaten. Verder kent elk leerjaar een klankbordgroep voor ouders (én voor leerlingen), zodat we goed op de hoogte kunnen blijven van wat er leeft bij leerlingen en hun ouders. Ook hebben we veel hulp van ouders bij activiteiten. Natuurlijk hoeven je ouders niet te wachten op deze contactmomenten. Wanneer ze vragen hebben kunnen ze de mentor of docenten altijd mailen. Kortom, we werken als school graag samen met je ouders.

Posted in: Veelgestelde vragen