Kunnen mijn ouders het huiswerk inzien?

Jazeker, ouders/verzorgers kunnen het huiswerk inzien wat door de docenten in de agenda gezet wordt.

Ook is het mogelijk om studiewijzers te bekijken.

Posted in: Magister