Rekentoets

Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en de rekentoets. Dezelfde week vond hierover een debat plaats. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover 13 oktober in de Tweede Kamers is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober 2015 een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder vindt u wat de belangrijkste gevolgen daarvan zijn voor de regelgeving.

Alle leerlingen maken de rekentoets.
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets vanaf het schooljaar (2015-2016) mee voor het behalen van het diploma. Voor vmbo basis/kader, mavo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma.

Alleen voor atheneum telt de rekentoets mee.
Atheneum-leerlingen moeten dit schooljaar (2016-2017) minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Bovendien komt de rekentoets in de kernvakkenregeling te staan.

Meer informatie over de rekentoets is terug te vinden op www.examenblad.nl en in de “rekentoets flyer” gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.