Brugklas en toelating

Het VeenLanden College onderschrijft de afspraken van de POVO-procedure van het Samenwerkingsverband De Ruw (regio Utrecht-West). De plaatsing in één van de brugklassen gebeurt op advies van de basisschool. De docent van groep 8 geeft een zoveel mogelijk eenduidig advies. Als tweede gegeven gebruiken wij de scores van het leerlingvolgsysteem. De uitslag van de Cito of een NIO is slechts nog een reflectie op het advies.

Wanneer een leerling voor GO (gepersonaliseerd onderwijs) kiest wordt hij/zij automatisch geplaatst op locatie Vinkeveen. Verder kijken we bij plaatsing naar het niveau en woonplaats van de leerling. Globaal is de verdeling als volgt:

  • De mavo- en havoleerlingen uit Amsterdam Zuidoost, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen, Baambrugge, Abcoude, Loenen en Loenersloot worden geplaatst op de locatie Vinkeveen.
  • De mavo- en havoleerlingen uit de overige gemeenten worden geplaatst op de locatie Mijdrecht.
  • De atheneumleerlingen worden altijd op de locatie Mijdrecht geplaatst.

Vernieuwd stroomschema voor schooljaar 2017-2018

Omdat een eenduidig advies door de basisschool is losgelaten, hebben wij onlangs besloten om wijzigingen aan te brengen in de structuur van de brugklassen, zodat wij hier beter op kunnen aansluiten. Dit heeft wijzigingen tot gevolg voor het stroomschema zoals die in de brochure 2017-2018 is opgenomen. In de combinatieklassen wordt op het hoogste niveau les gegeven.

Voor meer informatie over de POVO-procedure Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht-West, klik op www.swvvo-ruw.nl.