KeuzeWerkTijd

Op de locatie Vinkeveen is er voor alle leerjaren een uur KeuzeWerkTijd ingeroosterd (KWT).  Door het geringe leerlingaantal op deze locatie is dit goed te organiseren.

Tijdens de keuzewerktijd hebben de leerlingen de keuze in wat zij op dat uur gaan doen, bijvoorbeeld:

  • het volgen van een project-uur, bijvoorbeeld Vecon Business School;
  • het werken aan verdieping van de leerstof door het volgen van een cursus;
  • extra uitleg voor een vak;
  • het maken van huiswerk.

Het KWT-uur is voor alle leerlingen verplicht. In de mentorlessen worden de leerlingen begeleid bij het maken van een verantwoorde keuze.

Foto KWT