Schoolgelden

Voor informatie m.b.t. verantwoording vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 zie onderstaande brief.

Ga voor het overzicht les- en activiteitengelden voor het schooljaar 2016-2017 naar de betreffende locatie.

Voor de locatie Mijdrecht:

Voor de locatie Vinkeveen:

Digitaal factureren:

Vanaf schooljaar 2015/2016 is er gestart met digitaal factureren. U ontvangt uw factuur per e-mail. Deze betalingen kunnen met iDeal afgerekend worden. U kunt er ook voor kiezen om de betaling handmatig te doen.

Betaald u met iDeal, dan ziet u op uw rekeningafschrift het volgende hierover verschijnen:

 leverancier Stichting Derdengelden TargetMedia inzake Het VeenLanden College
 kenmerk 1234567
 datum 23-11-2015
 omschrijving 012345 omschrijving
 bedrag EUR 123,45