Passend Onderwijs

passend onderwijsPassend onderwijs op het VeenLanden College

De wet op Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). De docenten gaan door middel van gesprekken samen met ervaringsdeskundigen in de school vanuit hun ervaring en docentenblik meedenken over de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Meer informatie kunt u vinden op rijksoverheid.nl