Trajectum

Trajectum op het VeenLanden College

Het Trajectum is opgezet vanuit het VeenLanden College voor beide locaties. Het doel is om de leerling, zonder specialistische ondersteuning, weer bereid te laten vinden om te leren en deel te laten nemen aan het onderwijsleerproces. Dit kan zijn naar aanleiding van een langdurige ziekte, problematiek op het gebied van leren of gedrag dat het onderwijskundige proces belemmert. De leerling komt in aanmerking voor dit traject nadat uit evaluatie blijkt dat de leerling onvoldoende vooruitgang heeft geboekt in de reguliere setting. Eventueel wordt het Zorg-Advies-Team geraadpleegd of deze adviseert tot aanmelding.

Bij het gehele proces worden ouder(s)/verzorger(s) betrokken en er wordt een individueel ontwikkelplan opgesteld om gerichte afspraken te kunnen vastleggen. Het doel van het ontwikkelplan zal gericht zijn op het versterken van de competenties en vaardigheden en het versterken en/of herstellen van de onderwijskundige relatie.

Informatie over het Trajectum kunt u aanvragen bij de teamleider.