Zorg-Advies-Team (ZAT) / Groot Overleg

Voorheen organiseerde scholen het ZAT om deskundigen in de school te halen en mee te laten denken over het handelingsplan van de leerling. Door de komst van passend onderwijs maar ook de transitie jeugdzorg hebben we deze overleggen kunnen onderbrengen in al bestaande overlegvormen. Voor onderwijs-gerelateerde problematiek organiseert de school zelf groot overleggen met daarbij externe partijen zoals bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar of de schoolarts. Deze overleggen zijn altijd op overeenstemming gericht. Ook kan er een aanvraag voor groot overleg worden gedaan bij het samenwerkingsverband om extra ondersteuning aan te vragen of een doorverwijzing naar een andere voorziening.
Daarnaast kan het VeenLanden College deelnemen aan de lokaal casus overleggen georganiseerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin van de verschillende gemeenten.