Regeling ziekmelding en absentie

Aan de controle op aanwezigheid van de leerlingen – absentiecontrole-systeem – besteden wij veel tijd en aandacht. Door goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school kan er snel gehandeld worden als er iets mis dreigt te gaan.

Meer informatie kunt u vinden in onderstaande brief en verzuimprotocol.

Als een leerling ziek is, stelt een van de ouder(s)/verzorger(s) ’s morgens (dat kan vanaf 07.30 uur) de conciërge daarvan in kennis. Degene die belt, geeft aan wanneer hij of zij denkt dat de leerling weer beter is. Is de leerling dan nog niet in staat om naar school te gaan dan neemt één van de ouder(s)/verzorger(s) opnieuw contact op met school.

Als een leerling zich tijdens schooltijd ziek afmeldt, wordt eerst contact gezocht met één van de ouder(s)/verzorger(s) voordat de leerling naar huis mag. Is dit niet mogelijk, dan bevestigen ouder(s)/verzorger(s) dezelfde dag telefonisch het ziek thuiskomen van hun zoon of dochter of wordt de volgende morgen een schriftelijke bevestiging gevraagd. Gebeurt dit niet, dan neemt de school contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft uw kind een (medische) afspraak:

  • Ouder/verzorger meldt telefonisch tussen 07:00 uur en 08:30 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter vooraf. Ouder/verzorger geeft aan welke uren worden gemist vanwege de afspraak en hoe laat de leerling weg moet en/of terug op school is.
  • Telefoonnummer Mijdrecht: 0297-283459  en Vinkeveen: 0297-261514 

Verzoeken om een vrij dagdeel of vrije dagen dienen altijd van tevoren schriftelijk te worden ingediend. Meer informatie vindt u in het Extra Verlof protocol.