Bevorderingsnormen

Heldere regels over bevorderen en doubleren

We streven er uiteraard naar alle leerlingen te kunnen bevorderen naar een volgende klas. Daar hebben we in samenwerking met de Medezeggenschapsraad heldere regels voor opgesteld. Ook voor het geval er gedoubleerd moet worden. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn.

Voor meer informatie klikt u op een van onderstaande links.